Oferta

Home > Oferta > Specyfikacje techniczne wykonania robót

trójkąty

Specyfikacje techniczne wykonania robót

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

„Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.”

Wykonujemy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót we wszystkich branżach.
Opracowania wykonujemy w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

Zapraszamy do współpracy

Inne nasze usługi

Przedmiary robót oraz kosztorysy

kosztorys

Naszą specjalnością jest wykonywanie przedmiarów robót oraz kosztorysów.

Więcej

Optymalizacja kosztów

optymalizacja

Znajdziemy dla Państwa tańsze zamienniki, które będą spełniały wymagania projektowe.

Więcej

Potrzebujesz kosztorysu?
Skontaktuj się z nami!